ნაბიჯი წარმატებისკენ

საბაკალავრო პროგრამები

ეკონომიკა - 0190101;
ტურიზმის მენეჯმენტი - 1990102;
ბიზნესის ადმინისტრირება - 0190103

სამაგისტრო პროგრამები

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი;
საფინანსო, საბანკო და სადაზღვეო საქმე

სადოქტორო პროგრამა

ეკონომიკა.

CREALAB

Crealab-ის მიზანია ინოვაციური ბიზნეს-იდეების მქონე სტუდენტებისათვის სპეციალური ტრენინგების, მასტერკლასებისა და ინდივიდუალური კონსულტაციების გაწევით წარმატებული StartUP-ების ჩამოყალიბებაში ხელშეწყობა.

სტიპენდია

100 %_იანი სახელმწიფო სასწავლო გრანტით ჩარიცხული აბიტურიენტი, მიიღებს ყოველთვიურ სტიპენდიას 200 ლარის ოდენობით.

ოქროს და ვერცხლის მედალოსნები მიიღებენ სტიპენდიას შესაბამისად - 80 და 70 ლარის ოდენობით.

მაღალი რეიტინგის მქონე, წარჩინებული სტუდენტისათვის უნიევრსიტეტის დამფუძნებელ - ვალერიან ქელბაქიანის სახელობითი სტიპენდია 100 ლარის ოდენობით.

სოციალური შეღავათები

100% დაფინანსება - სამ სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სტუდენტს.

30% ფასდაკლება - ქუთაისის უნიევრსიტეტის კურსდამთავრებულს შემდგომი საფეხურის პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებისას.

20% ფასდაკლება - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებს.20% ფასდაკლება - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში ან საქართველოს საერთაშორისო მისიებში მონაწილე პირებს.

10% ფასდაკლება - თითოეულს ერთი ოჯახის ორი ან მეტი წევრისთვის.

0% სტუდენტური სესხი.

2250 ₾

სწავლის საფასური

100%

სახელმწიფო გრანტი

=

200₾

სტიპენდიას

ჩვენს შესახებ

ერთ-ერთი პირველი კერძო უნივერსიტეტი საქართველოში

27 წლიანი წარმატებული გამოცდილება

ერთადერთი სამსაფეხურიანი სწავლების კერძო უნივერსიტეტი დასავლეთ საქართველოში2018 წელს წარმატებით გაიარა მორიგი ავტორიზაცია ახალი სტანდარტებით

10% ფასდაკლება - თითოეულს ერთი ოჯახის ორი ან მეტი წევრისთვის.

კონტაქტი

ქ.ქუთაისი, აკ. წერეთლის #13

+995 431 2452 97 (131)

info@unik.edu.gewww.unik.edu.ge